Kutse taotlemine

Eesti Radioloogiatehnikute Ühing kuulutab välja dokumentide vastuvõtu radioloogiatehniku
kutsete radioloogiatehnik, tase 6 ja radioloogiatehnik, tase 7 taotlemiseks.
Kutse radioloogiatehnik tase 6 on tähtajatu.
Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kohustuslikud kompetentsid, läbiv kompetents ja
vähemalt 1 valitav kompetents. Avaldus koos nõutavate dokumentidega esitada 01. aprilliks 2024.
Dokumendid saata aadressil: eve.kliimann@gmail.com
Andmeid/tõendeid ERTÜ seminaridel osalemise kohta aastatel 2019-2023 väljastab ERTÜ (info@erty.ee)

Kutseandmiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1. digitaalselt allkirjastatud avaldus
2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
3. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)
4. täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad
5. CV
6. eneseanalüüs ja tööpäeva tegevuste kirjeldus (vorm ja nõuded hindamisstandardis)
7. tööandja tõend tööstaaži ja -koormuse kohta radioloogia alal
8. tööandja tõend töökogemuse kohta taotletaval kompetentsil
9. ultraheli kompetentsil tööandja tõend viimase aasta jooksul teostatud ultraheli uuringute arvu kohta (uuritud isikute arv)
10. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Kutse taotlemine on tasuline. Tasu tuleb kanda Eesti Radioloogiatehnikute Ühingu SEB arveldusarvele EE951010002013622007, märkides ülekande selgitusse kutse taotlemise aasta, perekonnanimi ja eesnimi.

Hinnakiri:

Kutse andmise tasu 48€.
Kutse andmise tasu ultraheli spetsialiseerumisega 99€

Liitu ühinguga

Meie ühinguga liitumiseks loe tingimusi ning täida avaldus.

Arstile ja patsiendile

Leia radiloogiaga seotud kasulikku ja vajalikku infot.

Veebikoolitused

Tutvu ja osale meie veebikoolitustel.