Kutse taotlemine

Eesti Radioloogiatehnikute Ühing kuulutab välja dokumentide vastuvõtu radioloogiatehniku kutsete
radioloogiatehnik, tase 6 ja radioloogiatehnik, tase 7 taotlemiseks. Kutse radioloogiatehnik tase 6 on tähtajatu.
Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kohustuslikud kompetentsid, läbiv kompetents ja vähemalt 1
valitav kompetents.
Avaldus koos nõutavate dokumentidega esitada 01. aprilliks 2023. Dokumendid saata aadressil: eve.kliimann@gmail.com

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) avaldus (digitaalselt allkirjastatud ja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
3) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
4) täiendkoolitus(t)e läbimist ja varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,
5) CV
6) eneseanalüüs ja tööpäeva tegevuste kirjeldus,
7) tööandja tõend(id) töökogemuse/staaži/koormuse kohta,
8) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Andmeid/tõendeid ERTÜ seminaridel osalemise kohta aastatel 2018-2022 väljastab ERTÜ juhatus.
Tõendi/andmete saamiseks kirjutada juhatus@erty.ee.

Kutsetunnistuse taotlemise tasu:
Kutseeksami tasu = Taastõendamise tasu
Radioloogiatehnik, tase 6 – 48.00 EUR
Radioloogiatehnik, tase 7 –  48.00 EUR
Radioloogiatehnik, tase 7 –  valitav kompetents ultraheli 99.00 EUR

Kutse andmise tasu kanda Eesti Radioloogiatehnikute Ühingu arvelduskontole SEB pank
EE951010002013622007, selgitusse märkida taotleja nimi ja kutse andmine 2023.

Info kutse andmise kohta ERTÜ kodulehel – https://erty.ee/kutse-taotlemine/

Liitu ühinguga

Meie ühinguga liitumiseks loe tingimusi ning täida avaldus.

Arstile ja patsiendile

Leia radiloogiaga seotud kasulikku ja vajalikku infot.

Veebikoolitused

Tutvu ja osale meie veebikoolitustel.