Ühingust

Eesti Radioloogiatehnikute Ühing on 9.detsembril 1992.aastal asutatud vabatahtlik ja sõltumatu erialaorganisatsioon. Ühingu asjutajaliikmeteks olid Ene Tolli, Mare Sillasoo ja Heldi Vatman. Algselt oli ühingu nimeks Eesti Radioloogia Õdede Ühing. Kirjeldamatu panuse on andnud ühingu arengusse Piret Vahtramäe ja Elena Mahhova. Nende pühendunud juhtimise all sai ühingust Eesti Radioloogiatehnikute Ühing. Tegemist on radioloogia valdkonna õendusala töötajaid ühendava ja radioloogia meeskonda kuuluvaid liikmeid liitva üle-Eestilise ühendusega, mille tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel ja ühistegevusel. Ühinguga on oodatud liituma kõik radioloogiameeskonda kuuluvad ja radioloogia valdkonnas töötavad õendusala töötajad.

 

ERTÜ eesmärgiks on oma kutseala väärtustamine ja tutvustamine ühiskonnas ning eriala edasiarendamine läbi radioloogiaõdede/tehnikute erialaste teadmiste ning haridustaseme tõstmise. Nende eesmärkide saavutamiseks teeb ühing tihedat koostööd Eesti Radioloogia Ühinguga, Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutusega Kutsekoda, Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga ja rahvusvaheliste erialaorganisatsioonidega; korraldab täiendkoolitusi, õppusi, seminare ja rahvusvahelisi koolitusi.

Eesti Radioloogiatehnikute Ühing kuulub rahvusvaheliste organisatsioonide ISRRT (International Society of Radiographers & Radiological Technologists) ja EFRS (European Federation of Radiographers Societies) liikmeskonda.

ERTÜ tööd juhib 5 liikmeline viieks aastaks valitud juhatus ja erinevate Eesti haiglate radioloogiatehnikute esindajatest koosnev volikogu. Ühingu liikmeskond koosneb radioloogiatehnikutest, radioloogiaõdedest, radioloogia valdkonna insener tehnilisest personalist, tervishoiukõrgkoolide radioloogiavaldkonna üliõpilastest ja koordinaator/õppejõududest ning teistest radioloogia valdkonnas töötavatest õendusala töötajatest. ERTÜ liikmeid on 156 (seisuga detsember 2021).

Liitu ühinguga

Meie ühinguga liitumiseks loe tingimusi ning täida avaldus.

Arstile ja patsiendile

Leia radiloogiaga seotud kasulikku ja vajalikku infot.

Veebikoolitused

Tutvu ja osale meie veebikoolitustel.