Liikmeks astumine

Liikmeks astumisel tuleb täita avaldus, mille vormi leiab lehekülje allosas klikkides “Astu liikmeks” ning saata see info@erty.ee
Otsuse avaldaja liikmeks vastuvõtmise kohta teeb juhatus hiljemalt kuu aja jooksul avalduse laekumisest. Avalduse esitajat teavitatakse avalduses märgitud eposti aadressil avalduse rahuldamisest või tagasilükkamisest. ERTÜ liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks, mis on 15€. Lisaks sisseastumismaksule tasuvad ERTÜ liikmed liikmemaksu summas 30€. Liikmeks astumisel nõustub isik täitma ERTÜ põhikirjast tulenevaid kohustusi.

Liikmemaks

Liikmemaks 2024.aastal on 30€

Liikmemaksust on vabastatud ERTÜ auliikmed, tervishoiu kõrgkoolide radioloogiatehniku eriala üliõpilased, lapsehoolduspuhkusel viibivad ühingu liikmed ja vanemad kui 70 aastased ühingu liikmed. Lapsehoolduspuhkusel olevad ERTÜ liikmed esitavad liikmemaksu vabastuse saamiseks juhatusele avalduse ning informeerivad juhatust lapsehoolduspuhkuse lõppemisest hiljemalt 2 nädala jooksul selle lõppemisest.

Liikmemaksu tasumine toimub Eesti Radioloogiatehnikute Ühingu SEB arveldusarvele EE951010002013622007, märkides ülekande selgitusse: 20..a liikmemaks, perekonnanimi, eesnimi. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on 31.märts. Liikmemaksu mittetasumisel jooksva aasta 31. märtsiks saadab juhatus ühingu liikmele meeldetuletuse liikmemaksu tähtajaks tasumata jätmise kohta. Kui ühingu liige ei ole 31. detsembriks liikmemaksu võlgnevust likvideerinud, loetakse ta ühingust väljaarvatuks.