Müügitingimused

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kauba müüja on MTÜ Eesti Radioloogiatehnikute Ühing (edaspidi: müüja), aadress Ravi tn 18,Tallinn 10138, registrikood 80044448, e-posti aadress info@erty.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel ERTÜ e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.
1.3. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. TELLIMUSE ESITAMINE
2.1. Tellimusi saab e-poes esitada külalisena.
2.2. Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.
2.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.
2.4. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.
2.5. Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile “Tagasi kaupmehe juurde”.
2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja. Müüja alustab tellimuse menetlemist tingimusel, et klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest.
2.7. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht, millega müüja kinnitab, et on ostja tellimuse vastu võtnud ning millega loetakse müüja ja ostja vahel müügileping sõlmituks. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), palume viivitamatult ühendust võtta klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.
2.8. Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab müüja kliendile raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
2.9. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitma hakkamisest ja müügilepingu sõlmimisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitma hakkamisest ja müügilepingu sõlmimisest, tagastatakse tellimuse maksumus kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

3. KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED
3.1. Kõik ERTÜ e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
3.2. Klient tasub kauba ostmise korral ettemaksuna kauba müügihinna täies ulatuses ning kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktile 4. Tasumine toimub turvalises keskkonnas väljaspool e-poodi – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
3.3. Kauba eest saab tasuda ERTÜ e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

4. KAUBA KÄTTESAAMINE
4.1 Kaupa saab tellida SmartPOST Itella pakiautomaatidesse või selle puudumisel Omniva pakiautomaatidesse.

4.2. Kauba kättesaamine pakiautomaadist
4.2.1. Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 2.99 €. Juhul kui tellimuse maksumus ületab summat 50 €, kohaletoimetamise tasu ei lisandu.
4.2.2. Kaup saabub pakiautomaati üldjuhul 1-3 tööpäeva jooksul. Kui kauba tarnes esineb viivitusi teavitab tarnija sellest ostjat esimesel võimalusel.
4.2.3. Kauba kohale jõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.
4.2.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.
4.2.5. Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.5. Kauba kontroll
4.5.1. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.
4.5.2. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüjat.
4.5.3. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
5.1. Müüja töötleb kliendi poolt e-poes sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, telefon) eelkõige tellimuse täitmiseks ning kauba kliendile kohale toimetamiseks vastavalt ERTÜ andmekaitsetingimustele.

6. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

6.1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 7).
6.2. Kauba tagastamiseks peab klient täitma kaubaga kaasas olnud arve-saatelehel toodete tagastamise osa või lepingust taganemise avalduse ning edastama selle koos kaubaga kauba kättesaamiseks kasutatud SmartPOSTi pakiautomaadi kaudu, kasutades sama uksekoodi, mis paki kättesaamisel. Kui pakk on saabunud Itella SmartPOSTi valgesse pakiautomaati või pakipunkti, siis tuleb esmalt tagastus vormistada my.smartpost.ee iseteeninduskeskkonnas valides tagastamiseks endale sobivaim Itella SmartPOSTi pakiautomaat (kas sinine või valge).
Taganemisavalduse vormi saab vajadusel alla laadida siit: taganemisavaldus
6.3. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
6.4. Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.
6.5. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil. Taganemisõigus 14 päeva jooksul ei kehti kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (sellised suletud pakendis asjad, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui suletud pakend on pärast kohaletoimetamist avatud). Samuti ei kehti 14-päevane taganemisõigus kaupadele, mis ei oleks peale pakendi avamist kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mille pakendi mitte avamist või kauba mitte kasutamist ei ole müüjal võimalik tuvastada. Tagastus aktsepteeritakse ainult koos täidetud taganemisavaldusega.
6.6. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
6.7. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, võtame kauba tagasi, kuid sellisel juhul vastutab klient väärtuse vähenemise eest.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS
7.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
7.2. Pretensiooni esitamiseks palume pöörduda e-posti teel aadressile info@erty.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Vastame tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
7.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
7.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
7.5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Liitu ühinguga

Meie ühinguga liitumiseks loe tingimusi ning täida avaldus.

Arstile ja patsiendile

Leia radiloogiaga seotud kasulikku ja vajalikku infot.

Veebikoolitused

Tutvu ja osale meie veebikoolitustel.