Koolitus „Meditsiinikiirituse auditi hea tava”

Eesti õigusruum sätestab meditsiinikiirituse kliinilise auditi kohustuslikkuse Eesti
tervishoiuasutustes. Abistamaks tervishoiuasutuste töötajaid auditiks ette valmistuda, korraldab
Tallinna Tehnikaülikool koostöös Keskkonnaameti kliima-ja kiirgusosakonnaga käesoleva aasta
juunikuu algul – E6., T7., K8., K15., N16. ja R17. juunil 2022 koolitusseminari teemal
„Meditsiinikiirituse auditi hea tava“.
Seminar on kavas korraldada Tallinna Tehnikaülikoolis kontaktõppe vormis. Registreerunud
osalejatele luuakse võimalus ka koolituse reaalajas jälgimiseks Zoomis. Koolitus on tasuta.
Seminaril pakutav annab praktilise väärtusega teadmisi, mis on abiks nii auditiettevalmistamisel
kui ka selle läbi viimisel. Õppekava läbinu:

 • Tunneb meditsiinikiirituse auditis kasutatavate terminite sisu: meditsiinikiirituse
  rakendamise hea tava, meditsiinikiirituse auditi hea tava
 • Tunneb meditsiinikiirituse auditeerimist reguleerivaid õigusakte ja eri juhtimistasandite
  korralduslikke ülesandeid
 • Tunneb meditsiinikiirituse auditi aluspõhimõtteid: meditsiinikiirituse auditi
  kontseptsioon, eesmärgid, ulatus ja sagedus, siseauditja välisaudit, meditsiinikiirituse
  auditite konfidentsiaalsuse põhimõtted, professionaalne nõustamine auditi käigus,
  meditsiinikiirituse auditi rahastamine
 • Tunneb meditsiinikiirituse auditi süsteeme (QUAADRIL, QUANUM, QUATTRO,
  RP159) ja teab nende rakendusvaldkondi
 •  Teabmeditsiinikiiriituse auditi ühisosa ja erisusi võrreldes teiste kvaliteedisüsteemide
  hindamisemeetoditega (akrediteerimine, peer review, standartimisorganisatsioonide
  sertifitseeriminevms.) ning järelevalve korras teostatava inspekteerimisega
 • Teab meditsiinikiirituse auditi läbiviimisel nii auditeeritava kui ka audiitori kui ka
  auditeerimise läbiviimises osalejate (biomeditsiini inseneri, tehniku ja arsti)
  professionaalseid ülesandeid/vastutustauditi protsessis.

 

Täpsem lisainfo mai keskel.