Eesti Radioloogiatehnikute Ühing

ERTÜ on asutatud 9.detsembril 1992 aastal.
Ühingusse kuulub 282 liiget

ERTÜ on vabatahtlik ja sõltumatu radioloogiaõdede, radioloogiatehnikute, insener tehnilise personali, tervishoiukõrgkoolide radioloogiavaldkonna üliõpilaste, koordinaator/õppejõudude ja teiste radioloogia valdkonnas töötavate õendusala töötajate üle-Eestiline ühendus, mille tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel ja ühistegevusel.

ERTÜ tegevuse eesmärgiks on oma kutsetöö väärtustamine ühiskonnas ning eriala edasiarendamine läbi radioloogiaõdede/tehnikute erialaste teadmiste ning haridustaseme tõstmise. Selle eesmärgi saavutamiseks teeb ühing koostööd Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutusega Kutsekoda, Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga; korraldab täiendkoolitust, õppusi, seminare, rahvusvahelisi koolitusi.

ERTÜ kuulub rahvusvaheliste organisatsioonide ISRRT ja EFRS (International Society for Radiographers and Radiological Technologists,European Federation for Radiographers Societies) liikmeskonda.

ERTÜ liikmeks saab astuda isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel.

ERTÜ tööd juhivad 3 liikmeline juhatus ja 16 liikmeline volikogu

Volikogu koosolekud toimuvad vähemalt 2 korda aastas.

Tagasi eelmisele lehele