Ühinguga liitumise avaldus

Liikmeks astumisel tuleb täita avaldus ning saata see vabalt valitud juhatuse liikmele e-mailiga.  Ühekordne liikmeks astumise tasu on 15€, mis tuleb kanda peale avalduse tegemist ERTÜ arvelduskontole. Liikmeks astumisel nõustub isik täitma ERTÜ põhikirjast tulenevaid kohustusi.

ERTÜ kogub oma liikmetelt liikmemaksu, mis on 30€ aastas ning tuginedes ühingu põhikirjale, tuleb antud summa maksta 31.märtsiks.  NB! liikmemaksust on vabastatud radioloogiatehniku õppekava tudengid ning ERTÜ auliikmed.

Palume ülekannete tegemisel pöörata tähelepanu selgituse lahtrile: kes maksab ning mille eest.