Taotletavad kutsed ja kutsestandardid:

Juhtiv radioloogiatehnik, tase 7

Radioloogiatehnik, tase 6

Radioloogiatehnik, tase 7

Kutse taotlemise eeltingimused vastavalt kutse andmise korrale (Radioloogiateeninduse kutseala kutsete KA kord):

Juhtiv radioloogiatehnik, tase 7 (Kutse andmise kord, punkt 2)

Radioloogiatehnik, tase 6 (Kutse andmise kord, punkt 2)

Radioloogiatehnik, tase 7 (Kutse andmise kord, punkt 2)

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Avaldus (digitaalselt allkirjastatud ja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis)koopia

Isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

Haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d)

Täiendkoolitus(t)e läbimist ja varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,

CV

Eneseanalüüs ja tööpäeva tegevuste kirjeldus

Tööandja tõend(id) töökogemuse/staaži/koormuse kohta,

Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Aktiivset täiendust tõendavad dokumendid

Kutse taotlemiseks vajalike dokumentide vormid:

Avaldus

CV

Eneseanalüüs ja tööpäeva tegevuste kirjeldus:

Eneseanalüüs ja tööpäeva tegevuste kirjeldus juhtiv radioloogiatehnik, tase 7

Eneseanalüüs ja tööpäeva tegevuste kirjeldus radioloogiatehnik, tase 6

Eneseanalüüs ja tööpäeva tegevuste kirjeldus radioloogiatehnik, tase 7

Kutse taotlemise tasu 

Hindamisstandardid:

Hindamisstandard juhtiv radioloogiatehnik, tase 7

Hindamisstandard radioloogiatehnik, tase 6

Hindamisstandard radioloogiatehnik, tase 7

Ainepunktid

Kutsekomisjoni koosseis

Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks

Kutsetunnistuste register

Kutsekoja kodulehe aadress

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutsetunnistuste lisade register

Kutse andjate register

 

Tagasi eelmisele leheküljele