Kodulehel on üleval uuendatud kutseandmise kord, selle leiab sektsioonist “Kutse taotlemine.”

2020
16.03.2020 kutseandmise eelteade – 12.04.2020 kutseandmise avalduse lõpp tähtaeg (hinnanguliselt 10 taotlejat)
07.04.2020 – 12.04.2020 hindamiskomisjoni moodustamine
03.04.2020 – 19.04.2020 hindamisvoor
20.04.2020 kutsekomisjoni koosolek
20.04.2020 – 26.04.2020 tulemustest teatamine, vajadusel intervjuud
26.04.2020 –  26.05.2020 kutsetunnistuste väljastamine

Järgmised kutseandmised toimuvad 2021, 2022, 2023 ja 2024 märtsis.